Sjögrens syndrom

Sjögrens syndrom är en autoimmun, reumatisk sjukdom, där kroppen angriper och bryter ner sina egna körtlar – vanligtvis tår- och salivkörtlar, vilket medför svår torrhet i ögon och mun.


Vad är Sjögrens syndrom?

Sjögrens syndrom är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att kroppen attackerar sig själv och bryter ner den egna vävnaden.

Sjögrens syndrom är också en reumatisk sjukdom där kroppen bryter ner de exokrina körtlarna, det vill säga de körtlar som utsöndrar någon form av sekret eller vätska. Tår- och salivkörtlar är de körtlar som oftast drabbas.

Symptom på Sjögrens syndrom

När kroppen bryter ner körtlarna upphör produktionen av sekret och vätska. Eftersom tår- och salivkörtlarna är de körtlar som oftast angrips är de klassiska symptomen torrhet i ögon och mun.

Du som lider av Sjögrens syndrom känner dig också mycket trött och kan även känna smärta i leder och/eller muskler. Kvinnor kan också uppleva torrhet i underlivet och kan oftare drabbas av svampinfektioner.

Det är också vanligt att huden blir torr och kliar. I vissa fall kan andra organ drabbas, då är det ofta njurar, nervsystem och lungor som angrips.

Orsak

Exakt vad som orsakar Sjögrens syndrom är oklart men man tror att det är en kombination av ärftlighet och miljöfaktorer.

Sjukdomen är vanligast bland medelålders kvinnor men även män och kvinnor i andra åldrar kan drabbas. Eftersom kvinnor är de som oftast drabbas spekuleras det i om det kvinnliga könshormonet östrogen kan ha någon roll i utvecklingen av Sjögrens syndrom.

Primär eller sekundär

Sjukdomen kan antingen vara primär eller sekundär. Primärt Sjögrens syndrom uppkommer som en egen sjukdom och sekundärt Sjögrens syndrom uppkommer tillsammans med andra sjukdomar, vanligtvis SLE eller ledgångsreumatism.

Diagnos

Om du misstänker att du drabbats av Sjögrens syndrom ska du kontakta läkare. På vårdcentralen undersöks din tår- och salivproduktion och ibland tas vävnadsprov eller mäts dina nivåer av antikroppar.

Behandling vid Sjögrens syndrom

Behandlingen går ut på att lindra symptomen. Det finns många läkemedel som kan underlätta för dig som drabbats av Sjögrens syndrom.

Salivproduktionen kan stimuleras genom sugtabletter, tårproduktionen kan stimuleras via tårersättningsmedel och hudlotions hjälper en torr och skör hud.

Vid problem med leder och muskler rekommenderas sjukgymnastik och om nödvändigt även smärtstillande läkemedel.

För dig som har Sjögrens syndrom är det även viktigt med regelbunden tandvård eftersom risken för karies och tandlossning ökar på grund av den minskade salivproduktionen. Genom att använda fluor och vara noga med tandborstning kan du själv minska risken för karies.

Om sjukdomen är mycket aggressiv kan speciell behandling sättas in för att bromsa attacken mot den egna vävnaden. Då används bland annat olika typer av cytostatika för att minska inflammationen och resultaten av dessa behandlingar är ofta mycket positiva.