SLE

SLE är en sjukdom där ditt immunsystem angriper kroppen. Du kan därför få olika symptom beroende på vilka delar av kroppen som angrips.


SLE

Fjärilsutslag i ansiktet kan vara ett av symptomen vid SLE.

Vad är SLE?

SLE, systemisk lupus erythematosus, är en autoimmun inflammationssjukdom där immunförsvaret angriper den egna kroppen.

Orsaker bakom SLE

Orsaken bakom SLE är okänd. Man vet att det till viss det är ärftligt men att även andra orsaker krävs för att utlösa sjukdomen; exempelvis vissa läkemedel.

Vem drabbas av SLE?

90 procent av de som drabbas är kvinnor i åldern 15-45 år. Men alla åldrar och kön kan drabbas av sjukdomen.

Symptom på SLE

Symptomen kommer ofta i skov. Tiden mellan skoven kan du vara helt symptomfri. Vilka symptom du får varierar beroende på vilka organ som drabbas.  Vanliga symptom är dock:

 • Onormal trötthet. Tröttheten försvinner inte hur mycket du än sover
 • Viktnedgång. Minskad aptit är vanligt, vilket då leder till viktnedgång
 • Feber. Eftersom det sker en inflammation i kroppen.

Sedan skiljer sig symptomen beroende på vilka organ som drabbas:

Ledont

Ledinflammation och ledvärk är väldigt vanligt. Ofta drabbas flera leder samtidigt. Även muskler runt omkring kan bli ömma och värka.

Utslag på huden

Utslag på huden i form av fjärilsutslag i ansiktet och/eller utslag på kroppen som är ringformade, skivformade eller fjällande. Speciellt på de platser du utsatt huden för sol.

Hårförlust

Håret på huvudet kan fläckvist eller helt falla av. Men i de flesta fall växer håret tillbaka.

Sår på slemhinnor

Sår i munnen och/eller i underlivet.

Känslighet mot solen

UV-strålning kan på vissa orsaka kliande blåsor på huden. Solen kan dessutom sätta igång skov.

Inflammation i lungsäcken

Inflammation i lungsäcken drabbar hälften av alla med SLE. Då gör det väldigt ont att ta stora djupa andetag.

Inflammation i hjärtsäcken

Hjärtklappning och orkeslöshet kan vara några av symptomen på hjärtsäcksinflammation.

Inflammation i njurarna

Idag finns det bra behandling mot njurinflammation vid SLE, så detta är därför ovanligt.

Mag- och tarmproblem

Olika diffusa problem med magen och tarmen.

Blodceller kan  påverkas

SLE kan påverka blodets celler och kärl. Så som anemi (blodbrist, minskat antal röda blodkroppar), minskat antal vita blodkroppar eller blodplättar. Dessutom finns det risk för blodkärlsinflammation och antifosfolipidsyndromet.

Nervsystemet

Depression, migrän och koncentrationssvårigheter är andra symptom om nervsystemet drabbas. Risken för stroke ökar om du även har antifosfolipidsyndrom.

Kriterier för SLE-diagnos

För diagnos SLE krävs det att du har minst fyra av dessa elva kriterier.

 1. Hudrodnad i ansiktet (fjärilsutslag)
 2. Hudrodnad på kroppen
 3. Känslig för solljuset
 4. Sår i munnen
 5. Ledinflammationer som inte orsaker förslitningar
 6. Serositer (Inflammation i hjärtsäck eller lungsäck)
 7. Njursjukdom
 8. Neurologisk sjukdom (så som epilepsi eller psykos)
 9. Blodsjukdom (så som hemolytisk anemi eller leukopeni)
 10. Immunologiska aberrationer (anti-dsDNA-antikroppar)
 11. Kärnantikroppar

Behandling av SLE

Läkemedel

Hur behandlingen ser ut beror på vilka symptom du drabbas av. Läkemedelsbehandling kan ha en skyddande effekt mot skov, och olika läkemedel kan också behandla skov beroende på hur svåra skoven är.

Undvik solljus

Eftersom solljus kan försämra sjukdomen ska du undvika solarium och ha en hög solskyddsfaktor på dig när du är utomhus.

Rök inte

Rökning kan förvärra symptomen, speciellt vid svårbehandlade hudutslag.

Undvik p-piller

Östrogenbehandling kan förvärra sjukdomen i vissa fall.

Undvik sulfapreparat

Sulfapreparat finns i vissa antibiotikum. Dessa ska du helt undvika.