Tveksamt om paracetamol vid knäledsartros

Efter att forskare har jämfört olika preparat vid behandling av knäledsartros kunde man se att paracetamol var det preparat som gav minst positiv effektiv.


Tveksamt om paracetamol hjälper vid knäledsartros

Paracetamol gav minst effekt vid knäledsartros, även om det gav viss effekt.

Den behandling som var minst effektiv av de preparat som används idag vid knäledsartros var paracetamol.

Detta visar en metaanalys där 137 olika studier med totalt 33 243 patienter har jämförts för att se hur olika preparat hjälper i behandling av knäledsartros. Både när det gäller smärta, funktion och stelhet under tre månaders tid.

Studien visade dock att alla preparat gav något positivt resultat, där den mest effektiva behandlingen var injektion av hyaluronsyra vilket gav ett effektvärde på 0.63 (prediktionsintervall 0,39-0,88). Paracetamol, som var den behandling som gav minst effekt hade ett effektvärde på 0.18 (prediktionsintervall 0,04–0,33).

I studien jämförde paracetamol, diklofenak, ibuprofen, naproxen, celecoxib, kortikosteroider i ledinjektion, hyaluronsyra i ledinjektion samt placebo.

Metanalysen är publicerad i Annals of Internal Medicine.