Ultraljud-stimulering effektivt mot ledgångsreumatism

Möss med inflammatorisk ledgångsreumatism vars mjälte stimulerades med ultraljud resulterade i mindre svullnad i lederna jämfört med möss som inte stimulerades, visar forskning från University of Minnesota. Studien är ett första steg i utvecklingen av nya behandlingsmetoder för personer som lider av ledgångsreumatism.


Forskarna injicerade mössen med en inflammatorisk molekyl för att framkalla en inflammatorisk reaktion, som tre dagar senare ledde till att mössen utvecklade ledgångsreumatism.

En del av mössen fick sin mjälte stimulerad med ultraljud direkt efter injektionen under sju dagar.  Vissa stimulerades tre dagar senare, när sjukdomssymtomen började visa sig. Den sista gruppen stimulerades inte alls.

Resultaten visade att möss, vars mjälte behandlades med icke-invasiv stimulering med ultraljud, hade minskade svullnader i lederna jämfört med möss som inte stimulerades.

Studierna ger hopp om alla som lider av inflammatorisk ledgångsreumatism.

Forskningsrönen publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications.