Skåne lägger fokus på tidig behandling av reumatism

Vid Skåne universitetssjukhus öppnas en ny mottagning speciellt för tidig upptäckt och behandling av ledgångsreumatism tack vare ny forskning.


En avhandling vid Lunds universitet, baserad på register av över 30 000 patienter, visar att långvarig remission från ledgångsreumatism är vanligare bland patienter i ett tidigt skede av sjukdomen. Den nya forskningen har lett till stora förändringar vid Skånes universitetssjukhus.

Reumatoid artrit, reumatism eller ledgångsreumatism är en inflammatorisk sjukdom som ger smärta, stelhet och svullnad framförallt i leder. Sjukdomen kan gå i remission vilket innebär att symptomen blir bättre eller försvinner helt i perioder. Enligt den senaste forskningen från Lunds universitet kräver detta dock tidig upptäckt och effektiv behandling.

Resultaten har lett till en omorganisation av vården vid Skånes universitetssjukhus för att ge plats åt en ny mottagning där patienter med misstänk reumatoid artrit kan få tidig behandling.

– Mottagningen kommer dels ta emot patienter som remitteras av läkare på sin vårdcentral men patienterna kommer även kunna skriva en egenremiss och på så vis kunna komma direkt hit, säger Jon Einarsson, forskare bakom avhandlingen, i ett pressmeddelande.

En egenremiss innebär att patienten själv skriver till en vårdgivare för att söka vård.

Omorganisationen har redan lett till kortare vårdköer och tidigare besök hos läkare för patienter som samtidigt får hjälp av fysioterapeuter och arbetsterapeuter.