Artros

Stela och ömma leder? Då kan du ha drabbats av artros som är den vanligaste reumatiska sjukdomen i Sverige. Det är vanligast att få artros i knän, höfter, händer och fötter.


artrosFem procent av Sveriges befolkning beräknas ha artros och med det är sjukdomen den vanligaste reumatiska sjukdomen i Sverige.

Artros innebär bristande funktion i leden. Leden kan kännas stel och göra ont.

Detta beror på att det har blivit en obalans mellan nedbrytning och uppbyggnad av ledbrosk i leden. Vilket gör att leden försämras.

Symptom

Symptomen för artros kommer ofta smygandes i en led, eller i flera.

  • Smärta
  • Stelhet
  • Nedsatt rörelse
  • Viss ömhet över leden
  • Trötthet

Smärtan finns i början endast vid belastning, men med tiden känns smärtan även i vila.

Det är också vanligt med stelhet efter att du vilat länge eller när du vaknar på morgonen. Men stelheten går över oftast inom 30 minuter efter att du har vaknat.

Detta är vanligaste att få i knän, höfter, händer och fötter. Men alla leder kan drabbas, framförallt i ledbrosket.

Vilka drabbas?

Reumatikerförbundet räknar på att ungefär 700 000-800 000 personer i Sverige har artros. Sjukdomen blir vanligare ju äldre du blir.

Riskfaktorer för artros:

  • Ärftlighet
  • Övervikt
  • Fysisk inaktivitet
  • Ledskada, så som menisk och korsbandsskador i knän ökar risken
  • Överbelastning, så som vissa yrken med tung belastning i höft- och knäleder har en ökad risk för artros

Behandling

Det finns ingen behandling som kan bota artros men behandling kan lindra smärtan. Där är fysisk aktivitet allra viktigast.

Motion

Atros kan göra så pass ont att du undviker rörelse och fysisk aktivitet. Men träning lindrar faktiskt smärtan och gör att det känns mycket bättre.

Till en början kan dock träningen tillfälligt öka smärtan något, men detta går över och är inte farligt.

Gå till en sjukgymnast/fysioterapeut

För att få anpassad träning för just dina problem kan du få en remiss till en fysioterapeut eller sjukgymnast. En sjukgymnast kan du också själv ta kontakt med utan remiss om du skulle vilja detta.

Det är viktigt att din träning blir långsiktig. Om du tränar i mindre än sex veckor så ger det ingen effekt.

Läkemedel

För att kunna träna och röra på dig i vardagen så kan du behöva ta smärtstillande, då främst paracetamol. NSAID-preparat kan också användas men bara under en begränsad period.

Vid svåra besvär kan injektion med kortison hjälpa. 

Gå ner i vikt vid övervikt

Om du är överviktig kan din artros bli lindrigare om du går ner i vikt. I dessa fall kan du få träffa en dietist som hjälper dig att uppnå de livsstilsförändringar som behövs för att du ska gå ner i vikt.

Operation

Om du har svår artros kan ibland operation bli aktuellt, oftast gäller detta vid knäartros eller höftartros. Då ersätts leden med en ledprotes.