Olika reumatiska sjukdomar

Det finns väldigt många reumatiska sjukdomar. Det som alla reumatiska sjukdomar har gemensamt är att de ger symptom såsom stela och värkande leder. De vanligaste är ledgångsreumatism, artros, artrit, psoriasisartrit och fibromyalgi.


Artros

Den vanligaste av alla reumatiska sjukdomar i Sverige, är artros som är en ledsjukdom. Sjukdomen gör att det skapas en obalans mellan nedbrytning och uppbyggande av ledbrosk. Detta gör att funktionen av leden försämras.

Artros kan uppstå i alla leder på kroppen men vanligast är det att få artros i fingerlederna. Fingrarna blir då snedställda och lederna kan svullna upp och ömma. Upprepad tung belastning i höft- och knäleder ökar riskerna för att drabbas av artros.

Här kan du, genom att svara på ett par frågor, testa dig för om du har artros.

Reumatiska sjukdomar

Ledgångsreumatism

Ledgångsreumatism är en inflammatorisk ledsjukdom som oftast yttrar sig med svullna och värkande leder i händer och fötter. Ett annat symptom är viktnedgång trots att du äter normalt. På grund av inflammationen i kroppen kan du även känna dig trött och ha värk i musklerna.

Upptäcker du en svullnad och/eller värk i lederna bör du söka vård. Ju snarare du får behandling desto bättre är det. Ledgångsreumatism kan nämligen göra att leden fungerar sämre och sämre.

Läs mer om ledgångsreumatism/reumatism här.

Gikt

Gikt är en ledsjukdom som beror på att urinsyrekristaller bildas i lederna. Alla människor har urinsyra i kroppen. Men du löper större risk att drabbas av gikt om du röker, är överviktig eller om du har höga blodfetter och/eller högt blodtryck.

Läs mer om gikt, vilka symptomen är och hur du kan göra för att förebygga, här.

Psoriasisartrit

Att så många som en tredjedel av alla som har hudsjukdomen psoriasis, lider av ledont är kanske inte allmänt känt. Psoriasis är nämligen den vanligaste anledningen till artrit. Personer som har psoriasis kan få smärta i lederna och bli stela.

Ofta kan ledproblemen komma och gå. Ibland är symptomen mycket påtagliga och ibland försvinner de helt.

Här kan du läsa mer om psoriasis och ledont samt hur behandling går till.

Fibromyalgi

Fibromyalgi är en kronisk sjukdom som gör att du får smärtor i kroppen. Det är svårt att ställa en diagnos för fibromyalgi till skillnad från andra reumatiska sjukdomar.

Det finns därför en lista med kriterier som måste uppfyllas för att få diagnosen. Ett av dessa kriterier är att smärtorna ska ha varat i över tre månader.

Läs mer om fibromyalgi och muskelvärk här.