Myt eller fakta: Kan regnväder ge ledvärk?

Med hjälp av sökmotorstatistik har forskare försökt svara på frågan om man faktiskt besväras mer av smärta i leder när det är dålig väder. Svaret är nog inte vad du tror.


Sökmotorer som Google kan hjälpa forskare att studera olika hälsoproblem genom att granska vad folk undrar om sin hälsa och därmed söker på online.

Den senaste studien att utnyttja sökmotorstatistik har undersökt om vi drabbas av ledvärk i större utsträckning när det är dåligt väder, en koppling som framförallt har anekdotiska bevis.

I studien jämfördes sökord kopplat till höft- och knäsmärta samt artros, med väderleksrapporter. Väderstatistik inkluderade inte bara temperatur och nederbörd utan även luftfuktighet och lufttryck, parametrar som kopplats till ledvärk tidigare.

De tydliga resultaten förvånade forskare; smärta i höfter och knän ökade i takt med att temperaturen ökade mellan -5°C och 30°C. För knäsmärta nådde sökvolymen sin topp runt 23°C medan höftsmärta ökade upp till 30°C.

Fint väder – mer påfrestande för lederna

Bara knä- och höftsmärta, inte artros, var kopplat till temperatur och nederbörd men ingen koppling kunde göras till lufttryck eller fuktighet. Dessutom ökade alltså smärta ju bättre vädret blev. Detta tyder, enligt forskarna bakom studien, snarare på att fysisk aktivitet, som vi utför mer och mer när det blir fint väder, är orsaken till smärta i leder inte vädret i sig.

Forskningen är utförd i Seattle, USA där det för övrigt regnar i snitt 152 dagar om året.